Újra Török Károly...

Egyesületünk vezetõje levelet írt Vágner Lászlónak a "bírófõnöknek",
hogy Török Károlyt tartsa távol a Rubeola meccsektõl. Ez a hír nem
meglepõ és nem új nekünk rubisoknak, hiszen évek óta kűzdünk ezzel
a problémával és a legjobb magyar bíró kifinomult módszereivel...
Eddig erõsek voltunk és túltettük magunkat rajta, de most amúgy is
elég sok nehézség akad, így jogos a vezetõink kérése. Elég volt!

Az alábbiakban sportegyesületünk nevében ismételt kéréssel fordulunk
Önhöz. A Rubeola FC történetében sajnos nem elõször következik be
ez a helyzet, de az elmúlt hetek, hónapok történései ismét erre
kényszerítenek bennünket. A Club elnökségének döntésének
értelmében kérjük a Tisztelt Játékvezetõ Testületet, hogy az NB I-es
futsal mérkõzéseinkre Török Károly küldését szüneteltetni
szíveskedjenek. Török Károly a sportág egyik legnagyobb tekintélyű
játékvezetõje. Nemzetközi szinten is megbecsülik teljesítményét, ami
hitelessé teszi az itthoni munkáját is. Ettõl függetlenül Török Úr is
ember és sajnos õ sem mentes az elfogultságoktól. Meglátásunk
szerint ezek az elfogultságok és negativ sztereotipiák vezettek ahhoz
a furcsa viszonyhoz, ami az õ és a Rubeola kapcsolatát jellemzi.
Településünk csapata jelenleg nincsen abban a helyzetben, hogy ezt a
nyomást elkerülje, ezért a további konfliktusok elkerülése érdekében
kérjük, hogy a továbbiakban mérkõzéseinktõl távol tartani
szíveskedjenek õt. Szóban már jeleztük ezt Ön felé, de úgy látszik,
hogy ez a kérésünk valahogy nem konkretizálódott a játékvezetõ
küldés során. Az elmúlt évek során már minimum kétszer kértünk
ilyet,ami helzi, hogy itt egy régebbi történetrõl van szó.
Kérésünket a sportág iránti alázat vezeti, hiszen fontosnak tartjuk,
hogy a csapatok és a játékvezetõk között optimális munkakapcsolat
alakuljon ki.

Segítségét és megértését megköszönve maradok
Tisztelettel: